hover preload

Gabionové konstrukce

Gabiony jsou drátěné koše plněné kamenivem a lze je použít jako nosné pro opěrné a zárubní zdi, zpevnění krajnic, sanace sesuvů, ekologické stavby a sanace a úpravu toků, či jako nenosné s funkcí obkladu. Mezi výhody gabionových konstrukcí patří přírodní vzhled, suchá montáž, vodopropustnost, poddajnost konstrukce, schopnost dotvarování, mělké zakládání, technická variabilita, absence dilatačních spar, vysoká zvuková pohltivost a recyklovatelnost.

Nejprve se provede podkladní konstrukce z podkladního betonu, či hutněného štěrkopískového polštáře prolitého cementem. Poté následuje vždy po jednotlivých úrovních osazení jednotlivých košů, kde jsou sítě fixovány sponami a vzájemně spojovány dráty, dále urovnání kameniva pohledové stěny gabionu a zasypání zbytku koše. Rub gabionu se pak u jemnozrnných zemin opatřuje geotextilií proti průniku jemných částic do gabionu. Gabionové stěny vyšší než 2,0 m se provádí v mírném sklonu 1:10.

Gabionové konstrukce

Portfolio