hover preload

Hřebíkování

Hřebíkování je technologie vyztužení rostlé zeminy při které je vyztuženo kvazimonolitické těleso. To je vytvořeno subhorizontálními vrty průměru 60 mm až 110 mm vyplněnými cementovou zálivkou a výztuží tvořenou většinou tyčemi z betonářské oceli. Ty jsou poté v hlavě spřaženy s vrstvou stříkaného betonu vyztuženého sítěmi. Hřebíkování lze doplnit kotvením. Rub hřebíkované stěny je nutné odvodnit a to buď drenáží, nebo vynechanými odlehčovacími oky ve stříkaném betonu. Hřebíkování nejčastěji používáme k zajišťování svislých a mírně šikmých stěn výkopů, k sanaci opěrných stěn, v tunelovém stavitelství a lze jej využít i jako základového prvku.

Hřebíkování

Portfolio