hover preload

Mikropilotové zakládání

Mikropiloty jsou prvky hlubinného založení vyznačující se svou mimořádnou štíhlostí a úspornými nároky na prostor při provádění. Jejich základní funkcí je přenos zatížení z konstrukce do hlubších únosnějších vrstev, kde většinu zatížení přebírá injektovaný kořen mikropiloty. Mikropiloty se používají jako tlakové i tahové při zakládání ve stísněných podmínkách, při podchytávání objektů a tam kde nelze pro tvrdost horninového prostřední použít velkoprofilovou technologii.

Jako vyztužení nejčastěji používáme trubní výztuž, tvořenou silnostěnnými ocelovými trubkami nejčastěji profilu TR 89/10 osazované do vrtů min. průměru 133 mm a TR 108/12, TR 108/16 osazovanými do vrtů min. průměru 156 mm, alternativně lze použít i prutovou betonářskou výztuž svařenou do armokošů. Trubní výztuž je ve spodní kořenové části perforována a opatřena gumovými manžetami pro injektování kořene.

Mikropilotové zakládání

Portfolio