hover preload

Mikrozáporové pažení

Mikrozáporové pažení je používáno k zajištění svislých stavebních jam a výkopů zejména ve stísněných prostorových podmínkách, ve velkých svazích, při tvrdém horninovém podloží, nevrtatelném velkoprofilovou technologií a rovněž i tam kde je potřeba realizovat pažící konstrukci s minimální tloušťkou.

Svislé prvky jsou většinou tvořeny válcovanými ocelovými profily, přičemž standardně  používáme  zejména profily HEB, I, IPE, a/nebo silnostěnnými trubkami osazovanými do vrtů průměrů 133 mm až 250 mm v patě pak stabilizovanými cementovou zálivkou. Prostor mezi nosníky bývá vyplněn dřevěnými pažinami, či stříkaným betonem. V případě potřeby bývá pažení doplněno kotvením. Konstrukce lze provádět i jako trvalé zajištující svahy, tvořící opěrné zdi či chránící objekty před působením zemního tlaku. 

Mikrozáporové pažení

Portfolio