hover preload

Pilotové stěny

Pilotové stěny se používají zejména jako trvalé opěrné konstrukce, kde se s výhodou využívá minimalizace zemních prací, jako těsněné stavební jámy pod hladinou spodní vody, u hlubokých stavebních jam i v blízkosti stávajících objektů a jako alternativa milánských stěn. Současně je to jedna z nepoužívanějších technologií pro sanaci nestabilních území. U pilotových stěn se využívá jejich velké ohybové tuhosti a únosnosti, jež může být zvýrazněna kotvením

Vzdálenosti mezi pilotami mohou být větší než je průměr pilot, poté je prostor mezi pilotami zajišťován stříkaným betonem (lze i hlazeným pohledovým) s odvodněným rubem stříkaného betonu, nebo je vzdálenost mezi pilotami menší než jejich průměr a tvoří pak převrtávanou pilotovou stěnu. Zde se nejprve realizují primární - nevyztužené piloty a poté (každá sudá) se přes ně realizují piloty opatřené výztuží.

Pilotové stěny lze současně využít i jako konstrukční tvořící zároveň nosnou část objektu.

Pilotové stěny

Portfolio