hover preload

Zkoušky integrity pilot

Od ledna 2010 je firma Čeněk a Ježek s.r.o. oprávněna provádět zkoušky integrity pilot – Pile Intgerity Test. Pro měření integrity je používáno zařízení  Pile Echo Tester (PET), vyrobené firmou PILETEST certifikované osvědčením ASTM D 5882-07.

Zařízení pro zkoušení pilot využívá akustické vlny, vyvolané malým rázem speciálního kladívka šířící se od hlavy piloty k její patě. Změny tvaru a kvality materiálu dříku piloty vytvářejí odrazy, které jsou snímány a zaznamenány jako návratové vlny na povrchu hlavy piloty. Křivky se zaznamenávají a ukládají do přenosného PC. V laboratoři se poté provede vyhodnocení jednotlivých měření a výsledky jsou interpretovány v Protokolu o zkoušce integrity piloty Tento způsob testování pilot zmiňuje ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty. Testy integrity přinášejí informaci zejména o délce a celistvosti dříku piloty.

Portfolio