hover preload

Záporové pažení stavebních jam

Slouží k dočasnému zajištění hlubokých svislých stavebních jam. Pažení je možné provést jako odsazené od objektu, nebo jako přisazené, tvořící jednostranné monolitické konstrukce spodní stavby. Je tvořeno svislými nosníky osazovanými do vrtů, vodorovnými pažinami a případně kotvením.

Jako svislé nosníky používáme ocelové válcované profily zejména typu IPE, I, 2 x UPN, či H do vrtů průměru 620 mm, nebo zdvojené 2x IPE, 2 x I do vrtů průměru 900 mm. Nosníky jsou v patě pod dnem stavební jámy stabilizovány betonem. Vodorovné pažiny jsou nejčastěji tvořeny dřevěnými trámky či kulatinou, nebo lze využít stříkaného betonu. Jsou osazovány ihned při postupném odtěžování. U hlubších jam (od cca 4,0 m) pak bývá konstrukce doplněna kotvením, nebo rozepřením. To lze provádět přes ocelové převázky předsazené, nebo skryté na dvojici zápor, či provést kotvení skrze zdvojené zápory. Alternativně lze provést kotvení přes železobetonový trám.

Záporové pažení

Portfolio